Hem » Information » Historia

Historia

Utvecklingen av staden Köpenhamn är en intressant historia. Från att ha varit en okänd liten fiskeby räknas Köpenhamn idag som Skandinaviens huvudstad. Det första daterade omnämnandet är från år 1043 men det geografiska stället för Köpenhamn har varit bosatt i över 6000 år. Från 1000-talets början hette staden Havn. Det geografiska läget mellan Öresund och Östersjön gav länge majoriteten av invånarna möjlighet att livnära sig på fiske.

Omkring 1100-talet uppförde den dåvarande kungen Valdemar I en biskopsgård vid byn. Havn fick ny status, växte till en köpstad och gavs namnet Köpenhamn av biskop Absalon Hvide.

Vid ett besök i staden inser man den betydelse som härskande kungar haft för stadens utveckling. Kung Christian IV har många byggnader och platser döpta efter sig. Slottet Christianborg och stadsdelen Christianshamn är två av flera.

Köpenhamns geografiska placering har underlättat för stadens utveckling. Under den tid då delar av Sverige har tillhört Danmark har Köpenhamn haft ett strategiskt läge centralt i landet. De många krigen mellan den danska och den svenska stormakten har också påverkat Köpenhamn. En intensiv kamp under 1600-talet slutade med att Danmark fick överlämna Sveriges södra delar. Efter detta har Sverige försökt överta Köpenhamn, men utan framgång. Den 26 februari 1658 slöts fred i Roskilde mellan Sverige och Danmark.

1700-talet präglades av stora svårigheter för Köpenhamn. I början av seklet härjade pesten i staden och under samma århundrade brann Köpenhamn ner till grunden två gånger. Under 1800-talet utsattes staden för terrorbombning av brittiska flottan eftersom de inte var villiga att stå på Storbritanniens sida i Napoleonkriget.

Även under andra världskriget blev Köpenhamn utsatt och ockuperat av tyska trupper men staden blev fritagen i samband med krigets slut.